Yttervegger

Econdo Production kan forberede elementene til yttervegger for forskjellige fasader: trepaneler (horisontale og vertikale), klinkeflis, forskjellige fasadepaneler og varmeisolasjonspaneler. Veggens indre side kan forberedes for forskjellige behandlede paneler eller trepaneler. Beskyttelse mot gnagere installeres i første etasjes elementer som standard. 

Strukturen i et typisk element til yttervegg: 

-    Behandlet panel; 

-    Vertikale/horisontale bjelker; 

-    Vindskjerm; 

-    Gips; 

-    Trebjelker; 

-    Varmeisolasjon, 200 mm; 

-    Fuktsperre(PVC-film); 

-    Trebjelker; 

-    Varmeisolasjon, 50 mm; 

-    Gips. 

Utregnet varmegjennomgangskoeffisient – 0.18 W (m2*K).