Tak

Takene Econdo Production produserer, kan forberedes for forskjellige takbelegg: takstein, bitumen, tinn, osv. 

Strukturen i et typisk takelement: 

-    Trebjelker; 

-    Avskjermingsfilm; 

-    Hunton Undertakk panel (avskjerming, vindskjermpanel); 

-    Takbjelker; 

-    Varmeisolasjon, 300 mm; 

-    Dampsperre (PVC-film); 

-    Trebjelker; 

-    Gips, 12.5 mm. 

Strukturen i et typisk flattakselement: 

-    22 mm fukttett sponplate med tapp; 

-    Trebjelker; 

-    Varmeisolasjon 100 mm; 

-    Trebjelker. 

Utregnet varmegjennomgangskoeffisient – 0.14 W (m2*K).