Innervegger

Elementene i innerveggene kan forberedes for forskjellige behandlede trepaneler. 

Strukturen i et typisk innerveggelement: 

-    Gipsplate; 

-    Trebjelker; 

-    Lydisolasjon; 

-    Gipsplate.

Lydisolasjonsevnen måles til å være effektiv mot 43 dB (avhengig av elementets tykkelse og de behandlede trepanelene).