Etasjetak

Etasjetakelementer brukes vanligvis til å installere et tak mellom to etasjer. Dimensjonene av takbjelkene kan variere alt etter lengde. 

Strukturen i et typisk etasjetakelement:

-    22 mm fukttett sponplate med tapp; 

-    Trebjelker; 

-    Lydisolasjon, 150 mm; 

-    Trebjelker.